Toggle Mobile Menu

Husorden og regler

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund: vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der fastsættes regler for at skabe en god atmosfære i afdelingen. Reglerne er fastsat for at beskytte dig, vores naboer og bebyggelsen.

Læs husordenen for Banevænget

Reglerne er også et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved holde vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig.

Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af en god atmosfære beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret eller til afdelingsbestyrelsen.