Beboeroplysninger

Husorden og regler

En boligafdeling med mange beboere kan sammenlignes med et miniaturesamfund: vi er mere eller mindre afhængige af hinanden og fælles om mange ting. Derfor er det naturligt, at der fastsættes regler for at skabe en god atmosfære i afdelingen. Reglerne er fastsat for at beskytte dig, vores naboer og bebyggelsen.

Husordenen er vedtaget af beboerne selv på Afdelingsmødet. Hvis du syntes noget skal ændres, rettes eller føjes til, kan du stille forslag om det til førstkommende Afdelingsmøde. Så vil det blive lagt frem til afstemning blandt beboerne.

 

Læs husordenen for Banevænget 

Reglerne er også et led i bestræbelserne på at skabe god ro og orden for beboerne, holde bebyggelsen og friarealerne i pæn stand og derved holde  vedligeholdelsesomkostningerne lavest mulig.

Føler du dig generet af dine medbeboere, bedes du af hensyn til bevarelse af en god atmosfære beboerne imellem, henvende dig personligt til vedkommende, inden du retter henvendelse til ejendomskontoret.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.