Velkommen til

Indflytning

Ved nøgleudleveringen får du udleveret en beboerhåndbog, medmindre du flytter til en anden bolig i samme afdeling. Beboerhåndbogen er din personlige ejendom, og du kan supplere den med dine private papirer, pjecer og informationsskrivelser fra KAB. Du skal selv sørge for at ajourføre din beboerhåndbog, når KAB udsender rettelsesblade eller nye sider.

 

Indflytningssyn

Ca. 14 dage efter du er flyttet ind, foretager varmemesteren et Indflytningssyn. Hvis du har bemærket skader eller mangler i boligen, skal du gøre opmærksom på det. Skaderne eller manglerne vil enten blive udbedret eller skrevet op i en indflytningsrapport, så du ikke kommer til at hæfte økonomisk ved fraflytning. Kan du ikke selv deltage i indflytningssynet kan du give fuldmagt til en anden person. Du får udleveret en kopi af indflytningsrapporten. Ca. 2 måneder efter indflytningen besøger varmemesteren dig igen og undersøger om skader og mangler er blevet udbedret tilfredsstillende, og om du har andre spørgsmål.

 

Istandsættelse og vedligeholdelseskonto

Banevænget er genbrugsboliger, som er præget af normalt slid og ælde. Når boligen fraflyttes, istandsættes kun de skader der skyldes misligholdelse. I afsnittene Vedligeholdelse og Råderet kan du se hvordan du kan benytte vedligeholdelseskontoen. Hvis der skal foretages istandsættelse for fraflytters regning, vil det ske umiddelbart efter, du har overtaget boligen. Ejendomskontoret kan give dig nærmere oplysninger herom.

 

Nøgleudlevering

Nøgler til boligen kan afhentes på Ejendomskontoret, fra den dag boligen overtages ifølge kontrakten. Indflytning kan finde sted fra klokken 12.00. Ved afhentning af nøgler skal du fremvise kontrakt, og kvittering for indbetaling af kontraktbeløbet. Har fraflytteren givet lov til at du må benytte boligen før overtagelsesdatoen, kan du få udleveret nøglerne inden overtagelsesdagen mod aflevering af skriftlig tilladelse fra fraflytteren.

 

Spørgeskema

Efter indflytningen vil du få tilsendt et spørgeskema, hvor vi beder dig svare på, om du har været tilfreds med vores service i forbindelse med indflytningen. Formålet med spørgeskemaundersøgelsen er, at vi får mulighed for at forbedre vores service.

 

Tilmelding af el og gas

Inden du flytter ind, skal du foretage aflæsning af el- og gasmåler og sende aflæsningsresultatet til Københavns Energi, sammen med en meddelelse om at du har overtaget boligen. Varmemålerne på radiatorerne aflæses automatisk inden du flytter ind, og du skal derfor ikke foretage dig yderligere.

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.