Beboeroplysninger

Råderet

I juni 2023 har BL - Danmarks Almene Boliger - udgivet en ny pjece om 

hvad du må og ikke må i din bolig. Se den her: Råderetten

 


Råderet og ændringer

Du må godt foretage ændringer og forbedringer i din bolig. Husk at få godkendt dit arbejde, før du starter.

Råderet giver dig mulighed for at præge din bolig. Du bestemmer selv, hvad du vil ændre. Det er også dig, der sørger for, at arbejdet bliver udført og finansieret.

Krav

De ændringer og forbedringer, du foretager, skal være rimelige og hensigtsmæssige. Du må ikke ændre din bolig, så den ikke længere har karakter af almen bolig. Din boligorganisation kan kræve, at visse typer af ændringer skal genetableres ved fraflytning.

Husk, at ejendomskontoret altid skal godkende dit arbejde, før du går i gang. 

I Banevænget har vi det der hedder A-ordning. Det betyder at boligen er istandsat ved indflytning, og du vedligeholder for egen regning. Når du fraflytter, skal boligen afleveres istandsat. Er den misligholdt, skal du selv betale for istandsættelsen. Har du ved fraflytning boet i din bolig i otte år og fire måneder eller mere, er du fritaget for istandsættelsespligten.

Almindeligt slid

Som tommelfingerregel kan en bolig ikke kræves afleveret i bedre stand end modtaget. Almindeligt slid skal du ikke betale for. Du betaler kun for forringelser eller skader, der er opstået som følge af forkert brug eller uforsvarlig adfærd.

 

 

 

 

 

 

 

Hjemmesiden bruger cookies

Vi bruger cookies for at forbedre din oplevelse og optimere hjemmesiden. Du kan altid slette cookies under dine indstillinger. Læs persondata- og cookiepolitik her.